Lịch cúp điện Đà Nẵng

Cung cấp thông tin cúp điện tại Đà Nẵng nhanh nhất, chính xác, dữ liệu kịp thời cho mọi người!

Để thuận tiện cho việc tra cứu lịch cúp điện mọi người có thể dùng công cụ tra cứu dưới đây!

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-12-07-2019-18-07-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 12/07/2019-18/07/2019

Ngày đăng: 11 - 07 - 2019 Lượt xem: 56

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/07/2019-11/07/2019 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 12/07/2019 ĐL Hải Châu...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-24-06-2019-01-07-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/06/2019-01/07/2019

Ngày đăng: 25 - 06 - 2019 Lượt xem: 59

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/06/2019-01/07/2019 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 01/07/2019 ĐL Liên Chiểu...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-17-06-2019-23-06-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 17/06/2019-23/06/2019

Ngày đăng: 17 - 06 - 2019 Lượt xem: 70

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/06/2019-23/06/2019 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 17/06/2019 ĐL Hải Châu...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-07-06-2019-12-06-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 07/06/2019-12/06/2019

Ngày đăng: 05 - 06 - 2019 Lượt xem: 81

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07/06/2019-12/06/2019 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 07/06/2019 ĐL Hải Châu...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-04-06-2019-06-06-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 04/06/2019-06/06/2019

Ngày đăng: 31 - 05 - 2019 Lượt xem: 88

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 04/06/2019-06/06/2019 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 04/06/2019 ĐL Liên Chiểu...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-24-05-2019-28-05-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/05/2019-28/05/2019

Ngày đăng: 24 - 05 - 2019 Lượt xem: 80

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/05/2019-28/05/2019 một số khu vực dưới đây: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 24/05/2019 ĐL Hải Châu...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-25-02-2019-den-ngay-03-03-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng Ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

Ngày đăng: 25 - 02 - 2019 Lượt xem: 127

Để thuận tiện cho công việc, Lịch tạm ngưng cup cấp điện trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian sắp tới. Cụ thể lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019 như sau: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-21-01-2019-den-ngay-27-01-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng Ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Ngày đăng: 21 - 01 - 2019 Lượt xem: 205

Để thuận tiện cho công việc, Lịch tạm ngưng cup cấp điện trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian sắp tới. Cụ thể lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 như sau: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ...

https://phongtrodn.com/lich-cup-dien-da-nang-ngay-15-01-2019-den-ngay-22-01-2019.html

Lịch cúp điện Đà Nẵng Ngày 15/01/2019 đến ngày 22/01/2019

Ngày đăng: 15 - 01 - 2019 Lượt xem: 223

Để thuận tiện cho công việc, Lịch tạm ngưng cup cấp điện trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian sắp tới. Cụ thể lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 15/01/2019 đến ngày 22/01/2019 như sau: Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT...